Buffalo & Catfish Species

Smallmouth buffalo
Smallmouth buffalo
Blue catfish
Blue catfish
Headwater catfish
Headwater catfish
Yaqui catfish
Yaqui catfish
Chihuahua catfish
Chihuahua catfish

Chub Species

Albert Lake tui chub
Albert Lake tui chub
Owens tui chub
Owens tui chub
Mohave tui chub
Mohave tui chub
Big Smokey Valley tui chub
Big Smokey Valley tui chub
Least chub
Least chub
White chub
White chub
Speckled chub
Speckled chub
Southern leatherside chub
Southern leatherside chub
Northern leatherside chub
Northern leatherside chub
Chihuahua chub
Chihuahua chub
Rio Grande chub
Rio Grande chub
Yaqui chub
Yaqui chub
Roundtail chub
Roundtail chub
Pahrangat roundtail chub
Pahrangat roundtail chub
Catlow tui chub
Catlow tui chub
Dixie Valley tui chub
Dixie Valley tui chub
Eagle Lake tui chub
Eagle Lake tui chub
Fish Lake Valley tui chub
Fish Lake Valley tui chub
High Rock Springs tui chub
High Rock Springs tui chub
High Rock Springs tui chub
High Rock Springs tui chub
Hutton tui chub
Hutton tui chub
Lahontan tui chub
Lahontan tui chub
Little Fish Lake Valley tui chub
Little Fish Lake Valley tui chub
Pit River tui chub
Pit River tui chub
Railroad Valley tui chub
Railroad Valley tui chub
Summer Basin tui chub
Summer Basin tui chub
Warner Basin tui chub
Warner Basin tui chub
Goose Lake tui chub
Goose Lake tui chub
Cowhead Lake tui chub
Cowhead Lake tui chub
Borax Lake chub
Borax Lake chub
Blue chub
Blue chub
Humpback chub
Humpback chub
Sonora chub
Sonora chub
Bonytail
Bonytail
Gila chub
Gila chub
Headwater chub
Headwater chub
Alvord chub
Alvord chub
Utah chub
Utah chub
Silver Lake tui chub
Silver Lake tui chub
Fish Creek Springs tui chub
Fish Creek Springs tui chub
Sheldon tui chub
Sheldon tui chub
Independence Valley tui chub
Independence Valley tui chub
Newark Valley tui chub
Newark Valley tui chub
Lahontan Lake tui chub
Lahontan Lake tui chub
Big Smokey Valley tui chub
Big Smokey Valley tui chub